Teisės aktai

PDF dokumentas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2018)

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Vaiko teisių konvencija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kitus teisės aktus galite rasti adresu www.smm.lt

Comments are closed.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress