Savęs vertinimo diena

Savęs įvertinimas 2012

Balandžio 4 dieną mokykloje buvo organizuota Savęs vertinimo diena. Mokytojai kūrė iliustracijas pasirinktiems vertinimo rodikliams (1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai, 2.3.1. Mokymo nuostatos išbūdai, 2.1.4. Pasirenkamosios programos, 2.3.5. Namų darbai, 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas), diskutavo grupėse pasiūlydami problemų sprendimo būdus, atliko anketinę apklausą. Gautieji rezultatai bus apdoroti ir, pristačius mokyklos bendruomenei, panaudoti mokyklos veiklos kokybės gerinimui.

[Gallery not found]

Komentarai (1)

  1. Alina sako:

    Ačiū lektorėms už naudingą , prasmingą seminarą.
    Pagarbiai Alina ir Daiva

Svetainė sukurta naudojant Wordpress