PRIĖMIMAS MOKYTIS

412nGpKWIAL._SX355_

 

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS

 Į VDU „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJĄ

2017–2018 m. m.

 

Mokinių, norinčių 2017–2018 m. m. mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio I-osios pakopos ugdymo programas, prašymai priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13.00 val.  Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos prašymai mokytis priimami tik į laisvas vietas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

Reikalingi dokumentai:

vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija (pateikti kartu su prašymu);

pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

sveikatos pažyma F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);

foto nuotrauka 2,5 cm X 3 cm (iki rugsėjo 1 d.).

 

  • Prašymus priima direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Deobald (229 kabinetas)

Priėmimo laikas: 8.00–16.00 val.

Pradinis ugdymas:

Klasių skaičius ir laisvos vietos 1–4 klasėse:

KlasėKlasių skaičiusVietos
140
242
342
435


Pagrindinis ( I-osios pakopos):

Klasių skaičius ir laisvos vietos 5-8 klasėse:

KlasėKlasių skaičiusVietos
542
654
732
833

 

Priimant mokinius į VDU „Atžalyno“ progimnaziją:

pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytoje mokyklos aptarnavimo teritorijoje;

GatvėGatvės atkarpa
NuoIkiNr.
Birželio 23-iosiosV. Krėvės pr.galoporiniai
V. Krėvės pr.pradžiosKovo 11-osiosneporiniai
Kovo 11-osiosV. Krėvės pr.galoneporiniai
Partizanų g.Birželio 23-osiosKovo 11-osiosporiniai ir neporiniai
Savanorių pr.Birželio 23-osiosKovo 11-osiosporiniai

 

  • specialiųjų poreikių vaikai priimami pateikus psichologinės-pedagoginės tarnybos (PPT ) pažymą;
  • užsienyje mokęsi mokiniai mokytis pagal pradinio ir pagrindinio I-osios pakopos (5–8 klasės) programą priimami bendra tvarka, o neturinčius mokymosi pasiekimų dokumento – įvertinus jų pasiekimus;
  • mokinių priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio I-osios pakopos programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų vykdymo pasekmės.

 

Rašyti komentarą

Svetainė sukurta naudojant Wordpress