PRIĖMIMAS MOKYTIS

BŪSIMŲ PIRMOKŲ IR PENKTOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Naujai atvykusių mokinių į pirmąsias ir penktąsias klase sąrašai bus skelbiami 2022 m. birželio 1-3 d. progimnazijos tinklalapyje https://www.atzalynas.kaunas.lm.lt/ .

Būsimų pirmųjų klasių mokinių birželio 15-16 d. nuo 9.00 val. iki 11.00 val. laukia įdomios pamokėlės bei susipažinimas su būsimąja mokytoja, klasės draugais.

UNIFORMA

Birželio 16 d. 11.00 val. progimnazijoje 101 kab. bus galimybė įsigyti arba užsisakyti mokinio uniformą.

 

INFORMACIJA BŪSIMŲ MOKINIŲ TĖVELIAMS

ATVIRŲ DURŲ DIENOS

 

Prašymai pradėti mokytis 2022-2023 m. m. bus registruojami elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt. nuo 2022 m. kovo 15 d.

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta priėmimo į mokyklas tvarka . Į mokyklą priimti asmenys turės pateikti vaiko gimimo liudijimo kopiją, priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys – teisės aktų nustatyta tvarka specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2022-2023 m. m.,  ne trumpiau nei iki 2023 m. birželio 10 d.

Tel.nr. pasiteiravimui: 861699716

 

 

 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

1.            Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“

2.            Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

3.            Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“

4.            Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

 

SVARBU! Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nustatyti kriterijai.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas siūlomi pokyčiai.

_______________________________________________________________________

VDU “ATŽALYNO” PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

 • Pradinio ugdymo programą (1-4 klasės);
 • Pagrindinio ugdymo I dalies programą (5-8 klasės).

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/


 

 Laisvų vietų skaičius

 

Klasė Klasių skaičius Mokinių skaičius Laisvos vietos
Priešmokyklinė grupė 1 15 Nesusidarė
1 klasė 3 61 11
2 klasė 3 67 5
3 klasė 3 72 -
4 klasė 4 88 8
5 klasė 3 80 10
6 klasė 4 96 24
7 klasė 4 109 11
8 klasė 2 92 -

 

 

Sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys dokumentų priėmimo bei sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kada pateikti dokumentus ir pasirašyti sutartis.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
 • tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiama:
 1. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektavimas. Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

 

Pateikusius prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis progimnazijos internetinėje svetainėje  PRIĖMIMAS MOKYTIS  teikiama informacija.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 15 d.)
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus (į 1 klasę)
 • Pradinio išsilavinimo pažymėjimas arba kitas įgytą išsilavinimą liudijantis dokumentas (į 2 – 8 klases)
 • 1 dokumentinė nuotrauka
 • Išrašas arba pažyma apie mokinio metinius įvertinimus ( į 5 klasę)
 • Mokinio anketa (pildoma)

Dokumentai mokytis pirmoje klasėje priimami mokyklos raštinėje birželio 8–10 dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. o penktoje klasėje – birželio 15-17 dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.

 

Gerbiami Tėveliai,

mūsų progimnazijoje mokiniai dėvi uniformas. Norime padėti Jums pasirūpinti mokinio uniforma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VIII klasių mokiniams:

 

sijonukas – „Žvirblis“ (medžiagos kodas 2202)

juodos kelnės – (savo arba “Tometos”, nesvarbu kokios medžiagos, bet ne sportinės)

džemperis – žalias su mokyklos emblema

polo marškinėliai – žali arba/ir balti su mokyklos emblema

 

 • Sijonukus, juodas kelnes, džemperį, polo marškinėlius galima užsisakyti UAB „Tometa“, Draugystės g. 19, Kaune, tel. (8  37)  45 51 85. Jeigu siūsite patys, medžiagas galite įsigyti „Drobės“ parduotuvėje.

 

2021-2022 m. m. 1-ų, 5-tų ir 3-čių klasių sąrašai

Comments are closed.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress