PRIĖMIMAS MOKYTIS

INFORMACIJA BŪSIMŲ MOKINIŲ TĖVELIAMS

 

VDU “ATŽALYNO” PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

  • Pradinio ugdymo programą (1-4 klasės);
  • Pagrindinio ugdymo I dalies programą (5-8 klasės).

Kauno miesto tarybos sprendimu prašymai mokytis priimami nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val.

Moksleivių registraciją į Kauno miesto mokyklas: http://imokykla.kaunas.lt

 

 Laisvų vietų skaičius

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų skaičius

4

4

4

4

4

4

3

4

Laisvų vietų skaičius

 3

15

5

7

3

0

0

19

Gegužės 31 d. baigiasi elektroninis prašymų mokytis Kauno m. mokyklose teikimas. Vėliau prašymus bus galima teikti progimnazijoje.

Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu daiva.usoniene@vduprogimnazija.lt .

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys dokumentų priėmimo bei sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kada pateikti dokumentus ir pasirašyti sutartis.

Pateikusius prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis progimnazijos internetinėje svetainėje  PRIĖMIMAS MOKYTIS  teikiama informacija.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopija
  • Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 15 d.)
  • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus (į 1 klasę)
  • Pradinio išsilavinimo pažymėjimas arba kitas įgytą išsilavinimą liudijantis dokumentas (į 2 – 8 klases)
  • 1 dokumentinė nuotrauka
  • Išrašas arba pažyma apie mokinio metinius įvertinimus ( į 5 klasę)
  • Mokinio anketa (pildoma)

 Dokumentai mokytis pirmoje klasėje priimami mokyklos raštinėje birželio 10–12 dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. o penktoje klasėje – birželio 15-16 dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.

Comments are closed.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress