Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

2

Gruodžio 7 dieną Nacionalinis egzaminų centras organizavo Nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos 8 – ųjų klasių mokiniai: Simona Žiūraitytė, Justinas Staskevičius, Gytė Sprainytė, Miglė Pliuskutė, Miglė Murmaitė ir Dominykas Krasauskas.

Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų bei matematikos, ugdyti žinių taikymo praktikoje gebėjimus. Konkurso klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Atsakant į juos reikėjo ne paaiškinti ar atpažinti sąvokas, reiškinius, objektus, bet išrinkti argumentą, išvadą, priežastį, pastebėti dėsningumą ir jį pritaikyti. Užduotys buvo atliekamos kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.

Rašyti komentarą

Svetainė sukurta naudojant Wordpress