Viešųjų paslaugų tyrimas

Siekiant nustatyti viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimą Kauno „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje teikiamomis paslaugomis, birželio mėn. mokykla vykdė mokinių tėvų ir globėjų apklausą. Daugumos respondentų nuomone:

 • mokykla sistemingai teikia informaciją apie mokinių pažangą ir mokymosi rezultatus (e-dienynas) (96 proc.),
 • mokykla lengvai pasiekiama įvairiomis transporto priemonėmis (86 proc.),
 • mokyklos darbuotojai visuomet pasitempę ir tvarkingi ( 89 proc.),
 • mokykla švari, estetiškai tvarkinga (77 proc.),
 • pastato išorė estetiškai tvarkinga  (75 proc.),
 • patalpos ir priemonės pritaikytos patogiam vaiko mokymuisi (73 proc.),
 • mokykla turi gerą reputaciją (81 proc.),
 • mokykloje draugiškas mokinių tarpusavio bendravimas (59 proc.),
 • mokiniams saugu (74 proc.),
 • palankus psichologinis klimatas  (73 proc.) ,
 • pakankamai neformaliojo švietimo būrelių, kolektyvų, klubų (62 proc.).

Tyrimo metu nustatyta, kad:

 • mokyklos mokytojai ir administracija dėmesingi ir paslaugūs (91proc.),
 • su jais lengva susitikti, jie randa laiko bendravimui (94 proc.),
 • mokyklos mokytojai su mokiniais ir jų tėvais būna rūpestingi, atidūs (83 proc.),
 • mokykloje mokiniai jaučiasi emociškai gerai (72 proc.),
 • mokykloje puikios sąlygos mokytis  (73 proc.),
 • mokytojai ir administracija sugeba išklausyti ir suprasti tiek mokinį, tiek mokinio tėvus (86 proc.),
 • mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, profesionalūs mokytojai (79 proc.),
 • kurie veda įdomias, į mokymąsi mokinį įtraukiančias pamokas (74 proc.),
 • mokytojai, siekdami patenkinti mokinių poreikius, geba užtikrinti mokinių mokymosi pažangą (74 proc.),
 • pamokose taikomi metodai, kurie padeda teorines žinias taikyti praktikoje(72 proc.)

Mokinių tėvai ir globėjai mano,  kad:

 • mokytojai pasitiki mokiniais (69 proc.) ,
 • pagarbiai bendrauja su mokiniais (71 proc.),
 • mokyklos mokytojai sąžiningi, teisingi, nešališki bei pasitiki kitais mokyklos bendruomenės nariais (72 proc.),
 • administracija ir kiti darbuotojai puikiai išmano savo darbą (86 proc.),
 • mokytojai ir administracija savo darbą atlieka kokybiškai (85 proc.),
 • visuomet laikosi susitarimų (90 proc.).
 • kreipiantis pagalbos, mokytojai ir administracija visuomet greitai ir laiku reaguoja (95 proc.),
 • gerbia skirtingas nuomones (74 proc.),
 • mokykloje gerbiamos mokinių ir jų tėvų teisės (90 proc.) .

Mažiau kaip pusė respondentų yra patenkinti:

 • valgyklos teikiamomis paslaugomis (36 proc.),
 • mokyklos  renovacija  (29 proc.),
 • mokyklos pritaikymu vaikams su negalia ( 21 proc.).

Mokyklos administracija dėkinga mokinių tėvams ir globėjams už dalyvavimą apklausoje ir pateiktus pasiūlymus, kurie padės tobulinti mokyklos teikiamų paslaugų kokybę.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress