Neformalusis švietimas


 Neformaliojo švietimo būrelių kryptys 2016-2017 m.m.


Meno kolektyvai:
 Jaunučių choras;
 Jaunių ansamblis;
 Folklorinis ansamblis “Kaukutis”;
 Dramos būrelis “Fortūna”;
 Šokių būrelis “Aproba”.

Meninė raiška:
 Dailės būrelis „Vaivorykštė“;
 Meninis – techninis konstravimas;
 Eko dirbtuvės „Praktiškas menas“.

Kraštotyrinis ugdymas, etninė kultūra:
 Keliautojų klubas.

Sveika gyvensena, sportas:
 “Jaunieji dviratininkai”;
 “Jaunieji sveikuoliukai”;
 Krepšinis;
 Kvadratas;
 Judrieji žaidimai;
 Maisto gaminimo būrelis „Games“.

Intelektualinis ugdymas:
 Šachmatai;

Pilietinis, profesinis, socialinis ugdymas:
 Tolerancijos klubas “Ţmogus tarp ţmonių”;
 Tarptautinis projektas „Seasonal activities“.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress