001-min

Sudie, aštuntokai, gero jums kelio

  Birželio 23 dieną aštuntokai po šešių mėnesių karantino rinkosi progimnazijos kieme, kur vyko šventinis atsisveikinimas. Mokiniams buvo įteikti progimnazijos baigimo pažymėjimai, kurie atspindi jų 8 metų mokymosi rezultatus VDU „Atžalyno“ progimnazijoje. Mokiniams atsisveikinimo žodį tarė progimnazijos direktoriaus funkcijas atliekanti Vilma Balandaitė, tėvelių atstovas, pradinių klasių mokytojų vardu kalbėjo mokytoja Alina Anusevičienė. Penki, geriausiai besimokantys, aštuntokai [...]

2021 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 I ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. finansinė ataskaita

2021 m. 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  

Mokomės kitaip

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

e-NMPP 2020-2021 m.m. (8 kl. mokiniams) 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarka 2021

Svetainė sukurta naudojant Wordpress