Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2018) Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija Bendrosios ugdymo programos Bendrieji ugdymo planai Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Vaiko teisių konvencija Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Kitus teisės aktus galite rasti [...]

Savęs įsivertinimas

Giluminis įsivertinimas 2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai (mokytojai) 2018 metai (mokiniai) 2017 metai (savęs įsivertinimo ir pažangos anketa) 2016 metai (tėvai) 2015 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2014 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2013 metai (mokiniai) 2013 metai (mokytojai) 2012 metai (mokiniai ir mokytojai) Taip pat galite perskaityti susijusias naujienas: Savęs vertinimo diena (2012 [...]

Svetainė sukurta naudojant Wordpress