Pedagogų sąrašas

 

Vardas, PavardėIšsilavinimasPareigos, kvalifikacinė kategorijaAuklėtoja(-as)Kontaktai
Agnė Aleknavičienėaukštasis, VPU, VDUtikybos mokytoja-agne.aleknaviciene@vduprogimnazija.lt
Alina Anusevičienėaukštasis, ŠPIpradinių klasių mokytoja metodininkė1c kl.alina.anuseviciene@vduprogimnazija.lt
Asta Aleknienėaukštasis, VUlietuvių kalbos mokytoja metodininkė8c kl.asta.alekniene@vduprogimnazija.lt
Aušra Mingaudienėaukštasispradinių klasių mokytoja metodininkė3a kl.ausra.mingaudiene@vduprogimnazija.lt
Inga Pupelienėaukštasischemijos vyresn. mokytoja -inga.pupeliene@vduprogimnazija.lt
Birutė Germanienėaukštasis, ŠKPIpradinių klasių mokytoja metodininkė2a kl.birute.germaniene@vduprogimnazija.lt
Birutė Viršilaitėaukštasis, ŠKPPIpradinių klasių mokytoja metodininkė4a kl.birute.virsilaite@vduprogimnazija.lt
Daiva Bendaravičienėaukštasis, LŽŪA, ŠPIpradinių klasių mokytoja metodininkė3b kl.daiva.bendaraviciene@vduprogimnazija.lt
Daiva Ivanickienėaukštasis, VPUanglų kalbos vyresn. mokytoja-daiva.ivanickiene@vduprogimnazija.lt
Daiva Savickienėaukštasisistorijos vyresn. mokytoja-daiva.savickiene@vduprogimnazija.lt
Dalia Šedienėaukštasis, VVPImatematikos mokytoja metodininkė6c kl.dalia.sediene@vduprogimnazija.lt
Dalė Vasiliauskienėaukštasis, VPIistorijos mokytoja metodininkė6a kl.dale.vasiliauskiene@vduprogimnazija.lt
Danguolė Jolanta Radzevičienėaukštasis, LKKIkūno kultūros mokytoja metodininkė-danguole.radzeviciene@vduprogimnazija.lt
Danutė Aganauskienėaukštasis, VVPItechnologijų mokytoja metodininkė-danute.aganauskiene@vduprogimnazija.lt
Diana Karčiauskėaukštasis, KUmatematikos, informacinių technologijų mokytoja, žmogas sauga5c kl.diana.karciauske@vduprogimnazija.lt
Diana Kenstavičienėaukštasis, VUvokiečių kalbos vyresn. mokytoja-diana.kenstaviciene@vduprogimnazija.lt
Dovilė Žaunerūnaitėaukštasis, KTU, VUlietuvių kalbos mokytoja metodininkė5a kl.dovile.zaunerunaite@vduprogimnazija.lt
Edita Bardauskaitėaukštasis, KTUvyresnioji fizikos mokytoja-edita.bardauskaite@vduprogimnazija.lt
Edita Genienėaukštasis, ŠUpradinių klasių mokytoja3d kl.edita.geniene@vduprogimnazija.lt
Evelina Tutlytėaukštasisanglų k. mokytoja-evelina.tutlyte@vduprogimnazija.lt
Geda Žurkevičienėaukštasis, LMAmuzikos mokytoja metodininkė8a kl.geda.zurkeviciene@vduprogimnazija.lt
Genutė Akelaitienėaukštasis, VU, VPUanglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė8b kl.genute.akelaitiene@vduprogimnazija.lt
Giedrė Trumpulienėaukštasis, KTU, LŽŪAtechnologijų vyresn. mokytoja-giedre.trumuliene@vduprogimnazija.lt
Dalia Grigaliūnienėaukštasis, ŠUpradinių klasių vyresn. mokytoja1a kl.dalia.grigaliuniene@vduprogimnazija.lt
Ilona Sodytėaukštasis, ŠUvyresnioji anglų kalbos mokytoja7c kl.ilona.sodyte@vduprogimnazija.lt
Inga Mikutovskienėaukštasis, VPU, VUmatematikos, informacinių technologijų vyresn. mokytoja-inga.mikutovskiene@vduprogimnazija.lt
Inga Orinienėaukštasis, VDU, LMAmuzikos vyresn. mokytoja6b kl.inga.oriniene@vduprogimnazija.lt
Jolita Radvilavičienėaukštasispradinių klasių vyr. mokytoja1a kl.jolita.radvilaviciene@vduprogimnazija.lt
Jolita Raugalienėaukštasis, ŠKPPIpradinių klasių vyresn. mokytoja3c kl.jolita.raugaliene@vduprogimnazija.lt
Jolita Stankevičienėaukštasis, VPUmatematikos, informacinių technologijų mokytoja metodininkė6b kl.jolita.stankeviciene@vduprogimnazija.lt
Jūratė Vaičiūnienėaukštasispradinių klasių vyr. mokytoja4c kl.jurate.vaiciuniene@vduprogimnazija.lt
Kęstutis Vaškelevičiusaukštasiskūno kultūros mokytojas metodininkas6c kl.kestutis.vaskelevicius@vduprogimnazija.lt
Laimutė Kraskauskienėaukštasis, KTU, LVAgeografijos vyresn. mokytoja7b kl.laimute.kraskauskiene@vduprogimnazija.lt
Laura Šlekytėaukštasisanglų k. mokytoja7a kl.laura.slekyte@vduprogimnazija.lt
Neringa Pilipavičienėaukštasisanglų k. vyr. mokytoja-neringa.pilipaviciene@vduprogimnazija.lt
Regina Rakutytėaukštasis, VVPIrusų kalbos mokytoja metodininkė7d kl.regina.rakutyte@vduprogimnazija.lt
Sigita Simanavičienėaukštasis, ŠKPPIpradinių klasių mokytoja metodininkė4b kl.sigita.simanaviciene@vduprogimnazija.lt
Snieguolė Beniulienėaukštasis, ŠUpradinių klasių vyresn. mokytoja1b kl.snieguole.beniuliene@vduprogimnazija.lt
Stanislovas Tverskisaukštesnysis, STŪT, KSRCtechnologijų mokytojas-stanislovas.tverskis@vduprogimnazija.lt
Ugnė Baronienėaukštasis, VPU, LKKAbiologijos vyresn. mokytoja5b kl.ugne.baroniene@vduprogimnazija.lt
Vida Gigienėaukštasis, VDUdailės mokytoja metodininkė-vida.gigiene@vduprogimnazija.lt
Vilija Krivėnienėaukštasis, ŠKPPIpradinių klasių vyresn. mokytoja2b kl.vilija.kriveniene@vduprogimnazija.lt
Vilija Radzevičiūtėaukštasis, VVPIlietuvių kalbos vyresn. mokytoja-vilija.radzeviciute@vduprogimnazija.lt
Laima Toločkienėaukštasis, VVPIrusų kalbos mokytoja metodininkė ir etikos vyresnioji mokytojalaima.toločkienė@vduprogimnazija.lt
Ramunė Dzigelienėaukštasis, VUpradinių klasių mokytoja 4d kl.ramune.dzigeliene@vduprogimnazija.lt
Lina VeličkienėLietuvos edukologijos universitetasvyresnioji technologijų mokytojalina.velickiene@vduprogimnazija.lt
Vilma Kazlauskienėaukštasis, VUmatematikos mokytoja metodininkėvilma.kazlauskiene@vduprogimnazija.lt
Ieva Pavlovskienėaukštasis, ŠUkūno kultūros mokytoja metodininkėieva.pavlovskiene@vduprogimnazija.lt
Vilma Kilimienėaukštasis, ŠUpradinių klasių mokytoja metodininkė2c kl.vilma.kilimiene@vduprogimnazija.lt

 

Svetainė sukurta naudojant Wordpress