projektas

Tarptautinis projektas „Visualize your thinking – Use pattern-based tools “Thinking Maps” („Vizualizuok savo mąstymą, naudojant mąstymo įrankius „Mąstymo žemėlapius“)

Projektinė veikla – veiksmingas būdas, įtraukiantis mokinius į mokymosi procesą, leidžiantis mokiniams tapti ugdymosi turinio kūrėjais. Mokantis projektų metodu, pirmiausia, pasitelkus jau turimas žinias, suformuluojama problema. Ieškant sprendimo, pritaikomos turimos ir naujos įvairių dalykų žinios. Projektinė veikla skatina mokinių mokymąsi sieti su tikrove, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, kūrybiškai, kritiškai mąstyti, priimti sprendimus. Be [...]

Viršelis34636076_8796688253135618048_n

Projektas „World universities to schools“

Rugsėjo 28 dieną mūsų progimnazija kartu su VDU dalyvavo projekte „World universities to schools“.

Tarptautiniai ryšiai

Kauno “Atžalyno” vidurinė mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte: Švietimo mainų paramos fondas, mokymosi visą gyvenima programa. Tema: Mūsų gyvenamoji aplinka Europoje. Projekte kartu dalyvauja: Turkija Vokietija Ispanija Rumunija Portugalija Plačiau apie projektą “Mūsų gyvenamoji aplinka Europoje”.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress