Priėmimas mokytis

INFORMACIJA BŪSIMŲ MOKINIŲ TĖVELIAMS

Prašymai pradėti mokytis VDU “Atžalyno” progimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2018 m. kovo 7 d.

Priimant į mokyklas 2018–2019 m. m. prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

DĖMESIO!
•Tie, kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai.
•Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

 

Pirmumo teisę patekti į VDU „Atžalyno“ progimnaziją turi tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš progimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei progimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose gali asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus gali paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus  galima paduoti mokykloje (228 kab. arba raštinėje).

 

Svetainė sukurta naudojant Wordpress