Mokyklos vizija, misija, vertybės

MOKYKLOS VIZIJA
Moderni progimnazija užtikrinanti ugdymo kokybę ir saugumą kiekvienam

MOKYKLOS MISIJA
Progimnazija, sudarydama saugias, modernias aplinkas užtikrina kiekvienam pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos mokiniui kryptingą humanitarinių, socialinių mokslų bei menų ugdymą ir garantuoja emocinį saugumą pasirenkant tolimesnį mokymąsi

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Bendruomeniškumas;
Kokybiškos ugdymo paslaugos;
Kiekvieno atsakomybė, aukšta kultūra, pilietiškumas;
Visi vienodai svarbūs.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress