Mokyklos vizija, misija, vertybės

VIZIJA
VDU ,,Atžalyno” progimnazja – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklas grindžianti
progimnazija.
MISIJA
Užtikrindama kokybišką, modernų pradinį ir I pakopos pagrindinį išsilavinimą, skatina siekti asmeninės sėkmės ir kūrybiškai integruotis
besikeičiančioje visuomenėje.
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Bendruomeniškumas, atsakingumas, pilietiškumas, pagarba vienas kitam, komandinis darbas.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress