Tvarkos

PDF dokumentas Darbuotoju psichologiniosaugumo uztikrinimo politika

PDF dokumentas Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Savirūpos proceso organizavimas

PDF dokumentas Inventorizacijos taisyklės

PDF dokumentas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Finansų kontrolės taisyklės

PDF dokumentas Vidaus kontrolės politika

PDF dokumentas Nuotolino mokymo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Krizių valdymo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tarkos aprašas

PDF dokumentas Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose

PDF dokumentas Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Pažeidimų aprašas

PDF dokumentas Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

PDF dokumentas Stadiono taisyklės

PDF dokumentas Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

PDF dokumentas Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje tvarkos aprašas

PDF dokumentas Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

PDF dokumentas Elektroninio dienyno tvarkos aprašas
PDF dokumentas Drausmės klasės tvarka

PDF dokumentas Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tvarkos aprašas

PDF dokumentas Mokinių elgesio taisyklės

PDF dokumentas Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Vidaus darbo tvarkos taisyklės

PDF dokumentas Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

PDF dokumentas Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

PDF dokumentas Aprūpinimo vadovėliais tvarka

Svetainė sukurta naudojant Wordpress