Projektai

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

2018-2019 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvietė šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“veiklas, kurių metu mokiniai turi galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes. Šiame projekte dalyvauja ir mūsų progimnazija. Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse.Edukacinės programos suskirstytos į tris tematines kategorijas: gamtinės ir ekologinės krypties, kultūrinės-meninės krypties,  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties. Vienos valandos trukmės programoje vienu metu gali dalyvauti 20–25 mokiniai. Mūsų progimnazijos moksleiviai jau dalyvavo šiose edukacinėse programose:”Filmavimo mobiliaisiais telefonais dirbtuvėlės” (Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriuje), “Paukščių žiedavimas”, “Išlikimo stovykla” (Palūšės nacionaliniame parke), “Astronomija ir kosminiai reiškiniai” (Molėtų AO).

____________________________________________________________________________

Projektas “Visa mokykla šoka 2017″

VDU “Atžalyno” progimnazijoje projekte “Visa mokykla šoka 2017″ dalyvavo penkių penktų klasių mokiniai. Šokius šokti mokė folklorinio ansamblio “Kaukutis” nariai bei vadovės. Šios šokių pamokos buvo integruotos į kūno kultūros pamokas bei klasių valandėles. Visos penkios klasės išmoko šokius – “Cicelikė Marcelikė”, “Gransveras”. Konkurso metu buvo išrinktos dvi klasės, kurios geriausiai sušoko šiuos šokius. Taip pat kiekviena klasė paruošė ir po atskirą konkursinį šokį, kurį šokant buvo renkama geriausiai šokanti pora. Klasių šokiai – 5a “Žvaigždutė”, 5b “Ulanas”, 5c “Papiljonas”, 5d “Pjaunikėlis”, 5e “Žydas”.

Tarptautinis solidarumo bėgimas “Gelbėkime vaikus 2016”

Rugsėjo 29- ąją dieną mūsų progimnazija dalyvavo tarptautiniame solidarumo bėgime “Gelbėkime vaikus”. Šiame bėgime mokiniai ne tik išbando savo jėgas, bet ir paremia skurstančius pasaulio vaikus, mokosi užuojautos, pagalbos, tolerancijos. Solidarumo bėgime dalyvavo 485 VDU “Atžalyno” progimnazijos moksleiviai ir mokytojai, akcijos metu surinkta ir pervesta į organizacijos “Gelbėkime vaikus” fondą 453,67 eurų.

Nuotraukos

Aplinkosauginio švietimo projektas „Stebuklinga vandens karalystė“. 2013-2016 m.

Projektas vykdytas mokykloje nuo 2013 metų. Laimėjus konkursą Kauno miesto savivaldybė šiam projektui skyrė finansavimą edukacinių veiklų apmokėjimui.
Projektas yra skirtas 1- 4 klasių mokinių supančios aplinkos stebėsenai, supažindinimui su vandens savybėmis, vandens išteklių panaudojimu žmogaus gyvenime ir gamtoje, vandens taršos prevencija.

Projektas „Su vandens lašeliu pažinimo takeliu“ 2016 m.

Tai pradinių klasių mokiniams skirtas projektas, kurio tikslas perteikti vaikams aplinkosaugos žinias, skatinant natūralų domėjimąsi vandeniu, tyrinėjant jo savybes, atskleisti vandens tausojimo svarbą, mokant suvokti paties, kaip vartotojo, vaidmenį. Projektas yra laimėjęs APPLE (Amerikos pedagogų pagalba Lietuvos švietimui) rengtą konkursą ir gavęs dalinį finansavimą. Veiklos vykdomos 2016 m. kovo – gegužės mėnesiais. Idėjos autorė ir veiklų koordinatorė -mokytoja metodininkė Daiva Usonienė.

Tarptautinis projektas eTwinning ( bendruomenė Europos mokykloms) “Magic Kitchen”. 2015 – 2016 m.m.

Virtuvė – tai vieta, kur galima žaidžiant mokytis panaudoti aplinkui esančias priemones: maisto produktus, indus. Projektas vykdomas anglų kalba. Dalyviai- mūsų mokyklos 4a klasės , Maltos, Lenkijos, Ispanijos mokyklų pradinių klasių mokiniai. Projekto tikslai, veiklos planas aptarti liepos mėnesį Lenkijoje vykusiame profesinės raidos seminare.

Projektas “Aukštosios kultūros impulsai mokykloms” (AKIM)

Gegužės 14d. mūsų mokykloje startavo projektas – “Aukštosios kultūros impulsai mokykloms” (AKIM). Projektą pradėjo aktorė Birutė Mar teorine pamoka “Literatūros kūrinio interpretacija šiuolaikiniame teatre”.

Aktorė supažindino 11 klasių mokinius su savo kūryba, išraiškos priemonėmis, rodė ištraukas iš spektaklio – Sofoklio tragedijos “Antigonė”. Projektas AKIM siūlo aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvesti į Lietuvos mokyklas.

Didžiausia projekto AKIM veikla – meninės kūrybos mokymai mokyklose, t. y. meninės kūrybos teorinės pamokos ir praktiniai užsiėmimai (kūrybinės dirbtuvės). Pamokose ir praktiniuose užsiėmimuose bus tobulinamos mokinių kompetencijos: kūrybiškumas, vaizduotė, meninis ugdymas, būsimų kultūros vartotojų kompetencija. Šias pamokas ves iškilūs Lietuvos menininkai. Mokyklos turi galimybę rinktis šių sričių menininkus: architektus, muzikus, rašytojus, kompozitorius, dailininkus, tautodailininkus, fotomenininkus, kinematografininkus, literatūros vertėjus, teatralus, žurnalistus. Į kiekvieną mokyklą planuoja atvykti 5-7 menininkai.

Projekto tikslas, esmė: Mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, atverti platesnį kultūros suvokimą, kelti mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatinti pačius įsijungti į kultūros procesą.

Edukacinis projektas “Tarpkultūrinis dialogas. Skirtingos kultūros – vienas pasaulis”

Projekto aprašymas:

Comenius dvimetis daugiašalis projektas “Būti jaunam Europoje” 2011 – 2013 m.

Pirmasis Comenius mainų programos susitikimas, kuriame be mūsų mokyklos, dalyvavo dar aštuonių Europos šalių (Vokietijos, Graikijos, Norvegijos, Turkijos, Portugalijos, Rumunijos, Italijos bei Lenkijos) mokyklų mokiniai ir jų mokytojai įvyko šių metų lapkričio 7-12 dienomis Leipcigo 56-oje vidurinėje mokykloje (56 Mittelshule), kurioje mokosi maždaug 400 mokinių nuo 5-os iki 9-os klasės. Mokykla buvo labai jauki ir visi svečiai jautėsi laukiami, visą viešnagės laikotarpį vykę renginiai buvo iš anksto kruopščiai suplanuoti ir kiekvieną dieną vyko numatyta intensyvi, kūrybinga veikla tiek mokiniams, tiek ir mums, mokytojams. Žodžiu, nuobodžiauti tikrai neteko…

Plačiau apie projektą galite paskaityti žemiau pateiktame aprašyme:

“Bendrojo lavinimo mokyklų ir modernizavimo” projektas

Mokykla laimėjo Europos regioninės plėtros fondo, švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklų tobulinimo programos plius projektus “Bendrojo lavinimo mokyklų ir modernizavimas” ir “Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra”.

Plačiau apie projektą: www.sac.smm.lt.

“Friendly Resources for Plauful Speech Therapy”

Toliau tęsiamas Europos Komisijos remiamas tarptautinis projektas “Friendly Resources for Plauful Speech Therapy” (“Žaisminga kalbos terapijos priemonė”). “Atžalyno” vidurinėje mokykloje jį koordinuoja logopedė Nijolė Kalinauskienė. Kalbininkai iš kelių Europos šalių (Vokietijos, Slovėnijos, Estijos ir Lietuvos) kuria priemones 5-8 metų vaikų šnekamosios kalbos, foneminės klausos lavinimui ir žodyno turtinimui.

Projekto koordinatorė logopedė Nijolė Kalinauskienė dalyvavo partnerių susitikimuose 2009-12-04-05 Kaune, 2010-12-02-04 Berlyne, kur buvo aptariami projektinio darbo rezultatai, planuojami tolimesni darbai. Sukurta priemonė bus bandoma, bus vertinamas jos efektyvumas.

Plačiau apie projektą: www.frepy.eu

Svetainė sukurta naudojant Wordpress