Laisvos darbo vietos

Laisvų darbo vietų nėra

Apie mus rašo

2019 m. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros projekto pristatymas Kovo 11-osios akcija kartu su VDU „Rasos” gimnazijos akcija „O, Lietuva, būk laisva!“   2016 m. 2015-ųjų metų Solidarumo bėgimas Straipsnis portale begimas.gelbekitvaikus.lt Neįgalios merginos mama: „Mūsų gailestis daro blogą įtaką“ Straipsnis portale lrytas.lt Mokyklos bendruomenės metai Straipsnis portale portalas.emokykla.lt 2015 m. Padėkojo Lietuvai už 25-ąjį [...]

Veiklos planai

2020 metai Kovo mėn. veiklos planas Vasario mėn. veiklos planas Sausio mėn. veiklos planas 2019 metai Gruodžio mėn. veiklos planas Lapkričio mėn. veiklos planas Spalio mėn. veiklos planas Rugsėjo mėn. veiklos planas Birželio mėn. veiklos planas Gegužės mėn. veiklos planas Balandžio mėn. veiklos planas Kovo mėn. veiklos planas Vasario mėn. veiklos planas Sausio mėn. veiklos [...]

Viešieji pirkimai

2020 m. mažos vertės pirkimų plano tvirtinimas 2020 m. viešųjų pirkimų planas 2019 m. vadovėliai ir mokymo priemonės 2019 m. viešųjų pirkimų ataskaita Metinė ataskaita už 2018 m. Pirkimų planas 2019 m. Pirkimų iniciatorius Mažos vertės pirkimų įsakymas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas Viešųjų pirkimų įstatymas VPP ataskaita Planuojamų pirkimų planas 2017-2018 m. Tiekėjų apklausos [...]

Prevencija

Mokinių elgesio taisyklės Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka Socialiniai partneriai Vaiko gerovės komisijos sudėtis   Komisijos pirmininkė – Danguolė Deobald, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Albina Pranskietienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Komisijos sekretorė – Žaneta Grinkevičiūtė, mokytojo padėjėja. Nariai: Rūta Žitkienė, socialinė pedagogė ekspertė; Inga Markevičienė, psichologė; Nijolė Kalinauskienė, logopedė metodininkė; Vaida [...]

Svetainė sukurta naudojant Wordpress