Tvarkos

Darbuotoju psichologiniosaugumo uztikrinimo politika Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Savirūpos proceso organizavimas Inventorizacijos taisyklės Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Finansų kontrolės taisyklės Vidaus kontrolės politika Nuotolino mokymo tvarkos aprašas Krizių valdymo tvarkos aprašas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tarkos aprašas Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose Informacijos apie [...]

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Finansų ataskaitų rinkiniai 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2014 [...]

Vadovo veiklos ataskaita

2020 m. ataskaita 2019 m. ataskaita 2018 m. ataskaita

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno progimnazijos nuostatai“ Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno progimnazijos nuostatai“

Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį

Darbo užmokestis įstaigoje  

Svetainė sukurta naudojant Wordpress