Tvarkos

Nuotolino mokymo tvarkos aprašas Krizių valdymo tvarkos aprašas Nuotolinio mokymo(si) aprašas Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas Pažeidimų aprašas Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas Stadiono taisyklės Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, [...]

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Finansų ataskaitų rinkiniai 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. [...]

Vadovo veiklos ataskaita

2019 m. ataskaita 2018 m. ataskaita

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno progimnazijos nuostatai“

Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį

Darbo užmokestis įstaigoje  

Svetainė sukurta naudojant Wordpress