Patalpų nuoma

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno progimnazijos nuostatai“

Projektai

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2018-2019 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvietė šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“veiklas, kurių metu mokiniai turi galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes. Šiame projekte dalyvauja ir mūsų progimnazija. Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, [...]

Veiklos planai

2018 metai Lapkričio mėn. veiklos planas Spalio mėn. veiklos planas Birželio mėn. veiklos planas Gegužės mėn. veiklos planas Balandžio mėn. veiklos planas Kovo mėn. veiklos planas Vasario mėn. veiklos planas Sausio mėn. veiklos planas 2017 metai Gruodžio mėn. veiklos planas Lapkričio mėn. veiklos planas Spalio mėn. veiklos planas Rugsėjo mėn. veiklos planas Birželio mėn. veiklos [...]

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. Finansų ataskaitų rinkiniai 2013 m. finansinė ataskaita 2014 m. finansinė ataskaita 2015 m. finansinė ataskaita 2016 m. finansinė ataskaita 2017 m. finansinė ataskaita 2018 m. finansinė ataskaita

Svetainė sukurta naudojant Wordpress