Mokslo metų kalendorius

Ugdymo organizavimas: 2021–2022 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi 1-4 klasių mokiniams 2022-06-13, 5-8 klasių mokiniams – 2022-06-28. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienų, 5–8 klasės mokiniams – 185 ugdymo diena. Ugdymo procese skiriamos atostogos: Atostogos Prasideda Baigiasi Rudens 2021-11-03 2021-11-05 Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 Žiemos 2022-02-14 2022-02-18 Pavasario (Velykų) [...]

Laisvos darbo vietos

Tvarkos

Darbuotoju psichologiniosaugumo uztikrinimo politika Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Savirūpos proceso organizavimas Inventorizacijos taisyklės Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Finansų kontrolės taisyklės Vidaus kontrolės politika Nuotolino mokymo tvarkos aprašas Krizių valdymo tvarkos aprašas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tarkos aprašas Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose Informacijos apie [...]

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Finansų ataskaitų rinkiniai [...]

Vadovo veiklos ataskaita

2021 m. ataskaita 2020 m. ataskaita 2019 m. ataskaita 2018 m. ataskaita

Svetainė sukurta naudojant Wordpress