Būsimųjų penktokų tėveliams

Būsimiesiems penktokams ir jų tėveliams
VDU „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA

Mokykla, kurios patalpose veikia Dainavos baseinas
1

    Kviečiame  apsilankyti  Atvirų durų dienos renginyje 2020 m. kovo 3 d.   17.00 val. mūsų mokykloje. Renkamės 101 kabinete, vėliau turėsite galimybę susipažinti su edukacinėmis aplinkomis, būsimomis auklėtojomis, mokytojais.

1

Progimnazijos adresas: Partizanų 46, Kaunas.
Telefonas pasiteirauti: 311968; 311973.

Bendra tvarka

   • Pamokų pradžia – 8.00 val.
   • Šešios pamokos baigiasi 13.40 val.
   • Kabinetinė sistema
   • Apranga. Vaikinams- tamsiai žalias švarkas, juodos kelnės; mergaitėms- tamsiai žalias švarkas, languotas sijonas. Papildomas aksesuaras- kaklajuostė.
   • Žalio švarko medžiaga “Ungurys”, sijonas ir kaklajuostė – “Žvirblis”.
   • Uniformas galima užsisakyti UAB „Tometa“, Draugystės g. 19. Tel. 8 37 455185
   • Daugiau informacijos www.uniformos.lt

1

   • Valgykloje mokiniai valgo per jiems skirtas (pagal klasių grupes) ilgąsias pertraukas

 Ugdymas

   • Mokykla bendradarbiauja su VDU ir VDU „Rasos“ gimnazija.
   • Tapus VDU progimnazija  vykdomas kryptingas humanitarinis, meninis ugdymas panaudojant papildomas valandas mokinių poreikiams tenkinti.
   • Penktoje klasėje pradedame mokyti II-osios užsienio kalbos (vokiečių arba rusų).
   • Nuo penktos klasės organizuojamas srautinis pagrindinių dalykų mokymas (lietuvių k. ir matematikos)  atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius.
   • Šeštoje klasėje pradedame  pagilintą anglų kalbos mokymą.
   • Gabiesiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams vyksta mokomųjų dalykų konsultacijos.
   • Gerai įrengtos ugdymo aplinkos: visuose kabinetuose yra kompiuteriai, atnaujintas inventorius (suolai, apšvietimas), 2-uose- interaktyvios lentos,  23-iuose – projektoriai, įrengta nauja planšetinių kompiuterių klasė.
   • Atnaujinta sporto, aktų salė.
   • Aukšti pasiekimai miesto ir respublikos olimpiadose.
   • 85-93% aštuntokų tęsia mokslus miesto gimnazijose.

Mokinių saugumas

   • Mokyklai yra suteiktas Olweus vardas.
   • Per pertraukas mokykloje ir kieme budi mokytojai.
   • Yra įrengtos vidaus ir lauko stebėjimo kameros.
   • Veikia Tolerancijos ugdymo centras.

Adaptacija

   • Penktokų ir pirmokų adaptaciniu laikotarpiu vykdoma tiriamoji veikla ir užsiėmimai, aptariami jų rezultatai ir sprendžiamos iškilusios problemos.
   • Penktokų adaptacijai skiriami du mėnesiai: rugsėjo – ideografinis vertinimas, spalio – nerašomi nepatenkinami įvertinimai, nuo  lapkričio – vertinama balais (1-10).
   • Funkcionali informavimo sistema: elektroninis TaMo dienynas, informavimas telefonu, tėvų susirinkimai, „Atvirų durų“ dienos.
   • Efektyviai dirba vaiko gerovės komisija, specialistai: specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, mokytojo padėjėja.

Neformalusis švietimas

   • Dramos būrelis “Fortūna”
   • Šokių būrelis “Aproba”
   • Folklorinis ansamblis “Kaukutis”
   • Jaunių ansamblis
   • “Joga vaikams”
   • Kvadratas
   • Keliautojų klubas
   • Jaunieji šachmatininkai
   • Aerobika
   • Tolerancijos klubas
   • „Gabių vaikų ugdymo akademija“

Mokyklos tradicijos

   • Talentų šou, Eko mada, labdaros ir gerumo akcijos, penktokų krikštynos, Kaziuko mugė, Užgavėnės, metodinės savaitės, Tolerancijos diena, spalvų savaitės, savaitė be patyčių, sporto šventės, renginiai, skirti mokyklos bendruomenei ir kt.
   • Dalyvaujame tarptautiniuose projektuose: Olweus patyčių prevencijos programa, ES   Erasmus projektas „Food for thought“, Tautinių mažumų projektas „Iš močiutės skrynios“.
   • Aktyvi mokinių savivaldos ir mokinių socialinės pagalbos grupės SoPa veikla.

 Jeigu Jūs pasirinksite mūsų mokyklą, Jūs  galite kreiptis:

 

   • Adresu – Partizanų g. 46
   • Kontaktiniais telefonais  nr. 8 37 311968, mob. 861699716
   • Rasti informaciją internetinėje svetainėje – www.atzalynas.kaunas.lm.lt

 

 

Gerbiami tėveliai,

elektroninis prašymų pateikimas į mokyklas numatomas po kovo 24 d. įvyksiamčio Kauno miesto tarybos posėdžio. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad mokinių priėmimas į mokyklas vykdomas visus metus vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33

Atvykę į mokyklą galite pateikti popierinį prašymą.

 

 

Comments are closed.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress