2013-2014 m.m. sveikinimų archyvas

2014-06-17

Sveikiname 7c klasės mokinę Liviją Tubytę, laimėjusią III vietą Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.
Dėkojame mokytojai Rasai Alenskaitei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-17

Sveikiname 5 d klasės mokinę Ievą Zaukaitę, laimėjusią III vietą Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.
Dėkojame mokytojai Leonorai Postaukienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-16

Sveikiname mūsų mokyklos komandą, laimėjusią II vietą respublikiniame dizainerių šou „Eko stilius 2014”.
Dėkojame auklėtojoms, talentingoms jaunosioms dizainerėms ir jų padėjėjoms: Monikai Montrimaitei, Robertai Vaikasaitei, Mildai Juodvalkytei, Paulinai Žukauskaitei, Laurai Mažliakaitei, Godai Urbonaitei, Gabijai Pranckevičiūtei, Ugnei Grėbliūnaitei, Livijai Tubytei, Gretai Balsytei –7c; Ugnei Padriezaitei ir Miglei Kraskauskaitei–6c.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-16

Sveikiname 8 b klasės mokinį D. Brazauską, laimėjusį I laipsnio diplomą geografijos konkurse Olympis.lt, II vietą Kauno miesto geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys” ir III vietą Kauno miesto geografijos konkurse ,,Aplink pasaulį”.

Sveikiname 8 b klasės mokinį J. Keturakį, laimėjusį I laipsnio diplomą geografijos konkurse ,,Olympis. lt., III vietą Kauno miesto geografijos konkurse „Aplink pasaulį“ ir IV vietą Kauno miesto olimpiadoje „Mano gaublys”.
Dėkojame mokytojai G.Rakauskienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-16

Sveikiname 8 d klasės mokinį M. Indziulą, laimėjusį I-ąją vietą kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“. Taip pat sveikiname A. Kaminskaitę, K.Bagdonaitę, užėmusias III-ąją vietą. Dėkojame mokytojai A. Račinskaitei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-12

Sveikiname 8a klasės mokinius A.Trakšelį, D. Krugliakovą, L.Lukašenką, laimėjusius III-vietą vandens turistinės technikos varžybose!
Dėkojame mokytojai G. Trumpulienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-10

Sveikiname 12 c klasės mokinį Arnoldą Grevą, laimėjusį aukso medalį Šveicarijoje ir bronzos medalį Europos čempionate!
Dėkojame sportininkui, garsinančiam Lietuvos vardą!!!

———————————————————————————————————————————–

2014-06-05

Sveikiname 12a klasės mokinį Tomą Žaromskį, laimėjusį:
II- vietą Lietuvos mokinių 2013-2014 m. m. technologijų olimpiadoje „Metų laikai“;
III- vietą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 2013-2014m.m. braižybos olimpiadoje
Dėkojame mokytojui R. Andriuškai už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-06-05

Sveikiname 12 a klasės mokinę Jorindą Jelenskytę, laimėjusią III-vietą Lietuvos mokinių 2013-2014m.m. technologijų olimpiadoje „Metų laikai“! Dėkojame mokytojai G.Trumpulienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-05-22

Sveikiname 7c klasės mokinę M.Montrimaitę, laimėjusią III vietą Kauno miesto biologijos olimpiadoje, skirtoje profesorei E. Šimkūnaitei atminti.
Dėkojame mokytojai M. Tamašauskienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-05-09

Sveikiname 3c klasės mokinį D. Krasauską, laimėjusį diplomą Kauno miesto mokyklų 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse !
Dėkojame mokytojai D. Bendaravičienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-05-09

Sveikiname G. Jančiūtę (4b), D. Akmanavičių (1b), D.Krasauską (3c), J.Sakalauską (2d), laimėjusius III vietą Kauno miesto pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkurse!
Dėkojame mokytojai Z. Volungevičienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-04-14

Sveikiname Nomedą Kniuraitę (6 b), užėmusią I vietą šeštų klasių grupėje 2014 m. nacionaliniame moksleivių konkurse ˜”Švari kalba – švari galva”. Už puikų paruošimą dėkojame mokytojai Astai Aleknienei.
Sveikiname Liviją Tubytę (7 c), užėmusią I vietą septintų klasių grupėje 2014 m. nacionaliniame moksleivių konkurse ˜”Švari kalba – švari galva”. Už puikų paruošimą dėkojame mokytojai Rasai Alenskaitei.

———————————————————————————————————————————–

2014-04-03

Sveikiname 6d klasės komandą ir sirgalius, dalyvavusius Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų patyčių prevencijai skirtame mokinių konkurse „Būk mano draugas“ ir užėmusius pirmą vietą.

———————————————————————————————————————————–

2014-04-03

Sveikiname 4b klasės mokinį G. Sabaitį, dalyvavusį 4-ųjų klasių mokinių anglų kalbos vaizdinių pranešimų čempionate „ENGLISH SPEECH CHAMPIONSHIP – 2014“, kuriame pristatė pranešimą „My Home“ Dėkojame mokytojai S. Musiejienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-03-24

Sveikiname šiuolaikinio šokio kolektyvą „Aproba“, dalyvavusį Kauno miesto ugdymo įstaigų šiuolaikinio šokio kolektyvų festivalyje „Šokio pasaulis 2014“ ir laimėjusį diplomą už originalią idėją.

Dėkojame šokių vadovei E. Gogelienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-03-07

Sveikiname O. Ambrazeviūtę (12a), L. Narijauskaitę (12 c), M. Šermukšnį (11b), L. Smailį (11 b), I. Šabunauskaitę (11 b), laimėjusius III-ąją vietą Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio šaudymo varžybose!

Dėkojame kūno kultūros mokytojams D. Radzevičienei ir M. Kanapeckui už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-03-06

Sveikiname Turistinės technikos varžybų „DIULFERIS“ II vietos laimėtojus – 8 d moksleivius:

P. Kižytę, M. Indziulą, E. Balsį, A. Kelmelį! Dėkojame mokytojai G. Trumpulienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-02-13

Sveikiname V. Eičinaitę už kūrybingą saviraišką ir aktyvų dalyvavimą turistinės dainos konkurse „Keliauk ir dainuok“. Dėkojame mokytojai G. Trumpulienei už puikų parengimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-02-06

Sveikiname 8 a klasės mokinius L. Lukašenką ir D. Krugliakovą, dalyvavusius projekte „Išgelbėk draugą“. Dėkojame mokytojai G. Trumpulienei už puikų mokinių parengimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-02-06

Sveikiname Kauno miesto olimpinio festivalio badmintono varžybų I -osios vietos laimėtojas – 7 c klasės mokines M. Montrimaitę ir L. Tubytę!!! Taip pat sveikiname M. Bareiką ir A. Sabaliauskį, laimėjusius IV-ąją vietą! Dėkojame kūno kultūros mokytojai D. Radzevičienei už puikų paruošimą.

———————————————————————————————————————————–

2014-01-07

Sveikiname mokytojus Gedą Žurkevičienę ir Saulių Triponį už gerą mokinės Monikos Stankevičiūtės paruošimą Kauno mokyklų Kalėdinių dainų ir giesmių festivaliui-konkursui, kuriame pelnė muzikinės interpretacijos nominaciją.

———————————————————————————————————————————–

2013-12-19

Sveikiname mokytoją Danguolę Radzevičienę už komandos paruošimą Kalėdinei sporto šventei ir komandą virvės traukimo rungtyje užėmusią III-ąją vietą.

———————————————————————————————————————————–

2013-12-19

Sveikiname mokytojas Birutę Viršilaitę, Astą Račinskaitę, Gedą Žurkevičienę už puikų ugdytinių paruošimą folkloro ansamblių advento popietei „Sodzino brolis obelėlį.

———————————————————————————————————————————–

2013-12-19

Sveikiname folkloro ansamblį “Kaukutį” už dalyvavimą projekte „Folkloro laboratorijos

Kaukutis
———————————————————————————————————————————–

2013-12-18

Sveikiname mokytoją Rasą Vilimienę už puikų 3b klasės mokinės Simonos Žiūraitytės paruošimą Kauno miesto III klasės mokinių eilėraščių konkursui anglų kalba „POETRY COMPETITION-2013“

Simona
———————————————————————————————————————————–

2013-10-21

Sveikiname Karolį Jukštą, 4 b klasės mokinį, 2013 m. Lietuvos jaunių U14 komandų greitųjų šachmatų pirmenybėse laimėjusį II vietą.

Karolis
———————————————————————————————————————————–

2013-10-21

Sveikiname naujai išrinktą Mokinių parlamentą ir linkime produktyviai, kūrybingai, atsakingai dirbti mokyklos labui.

Mokinių parlamentas
———————————————————————————————————————————–

2013-10-18

Sveikiname mūsų naująją Mokyklos prezidentę Laurą Danylaitę ir linkime jai daug kūrybinių minčių, kantrybės, sėkmės bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniais, mokytojais ir mokyklos administracija.

Mokyklos prezidentė Laura
———————————————————————————————————————————–

2013-10-14

Labai džiaugiamės, kad mūsų mokykla nuo šiol vadinasi OLWEUS vardo mokykla. Dar pavasarį mokykloje lankėsi auditoriai, kurie teigiamai įvertino Olweus patyčių prevencijos programosnuostatų įgyvendinimą. Šis įvertinimas rodo, kad mokyklos darbuotojai tikrai daug dėmesio skiria mokinių saugumui, tuo pačiu įpareigoja ir toliau gyventi laikantis programos nuostatų siekiant socialinės gerovės mokyklos statuso. Plačiau anglų kalba galima paskaityti čia: http://olweusinternational.no/our-major-implementation-projects/lithuania/

 

OlweusApdovanojimai

Sertifikatas

 

Comments are closed.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress